Opleiding Systemisch Coachen en Opstellen

Deze opleiding is gericht op het professioneel begeleiden van mensen vanuit een Systemische achtergrond.

De oorsprong van het systemisch denken en werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken beoogt het zichtbaar maken van verborgen belemmeringen.

Wij groeien op en ontwikkelen ons in talloze systemen. Zoals ons gezin, de school, een team, het werk. Al deze systemen hebben een onderlinge verbinding en een eigen dynamisch krachtenveld die op een diep en meestal onbewust niveau op ons van invloed zijn. We spreken wel van zielsstroom en zielsniveau.

De meerwaarde van systemisch denken en werken heeft te maken met het feit, dat hier andere ordeningen en wetmatigheden gelden, dan op het psychologisch niveau. Interventies op dit laatste niveau – zoals NLP-interventies – zijn vaak niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend, als de oorsprong van een probleem op systemisch, ofwel zielsniveau ligt: de verborgen belemmeringen.

In het systeem heeft iedereen een plek en is er sprake van een zekere orde. Het leren kennen
van je eigen plek op dit diepe niveau en hoe de andere(n) (familieleden) zich daarin verhouden, geeft mogelijkheid voor bewustwording, (zelf)acceptatie en zingeving.


Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor degenen die geïnteresseerd zijn in systemisch denken en
werken. Je hebt minimaal een NLP Practitioner niveau en je wilt je bekwamen in je professionele vakgebied als coach, trainer, begeleider en therapeut.
Aan deelname gaat een persoonlijk gesprek met de trainers vooraf.


Programma

Deze opleiding is een combinatie van coachvaardigheden en de introductie van het systemisch
gedachtegoed en hoe daarmee te werken. Je maakt kennis met de veelzijdigheid aan
begrippen en het toepassen ervan. Zoals:
– contact / contract
– eliciteren en installeren van vragen en antwoorden
– overdracht / tegenoverdracht
– doelgericht werken
– contracten en ethiek
– driehoekscontracten
– boundaries
– verstrikking
– dynamieken
– interne grens
– plek nemen
– afbakening
– uitreiken
– binding en verbinding
– leven / dood / rouw
– zelfrechtvaardiging
– buigen / lot nemen
– eren (o.a. van de ouders)
– seksualiteit als levenskracht

Je leert onderscheid te maken tussen psychologisch vragen stellen en welke vragen nodig zijn
om systemisch te kunnen werken. Je leert je lichaam te gebruiken als instrument. Ontdekken
hoe je een openingsgesprek houdt en op welke manier je van een “klacht” een “probleem”
maakt. Je maakt je eigen genogram.
Ook leer je over individueel, groeps- en spiritueel geweten. Welke rol rangorde speelt en hoe
die wordt bepaald. Ook in organisaties.
Hoe je de balans vindt tussen geven en nemen. Het leren herkennen en eigen maken van de
verschillende soorten emoties. Maar ook, op welke manier JIJ getriggerd wordt en je neiging
om daarop te reageren.
Een belangrijk onderwerp is boundaries: Het stellen van grenzen en hoe je dat doet, zoals
Anné Linden dat ontwikkeld heeft.
Het onderwerp verstrikking zal veel aandacht krijgen. In deze context wordt met verstrikking
bedoeld, dat iemand zichzelf zo verwart met het leven van iemand uit zijn systeem, dat hij
niet zijn eigen leven leeft. Het herkennen van dit fenomeen en het vervolgens oplossen of
ontwarren geeft het individu zijn vrijheid terug, om vanuit de eigen essentie zin te geven aan
het leven.
Identificatie, parentificatie, triangulatie, projectie en loyaliteit horen eveneens bij dit thema.


Werkwijze

In deze zeer veelzijdige opleiding wisselen theorie en praktijk elkaar voortdurend af. Er is aandacht voor lichaamswerk. Muziek en creativiteit krijgen een plekje. De inbreng van deelnemers wordt op prijs gesteld.


Intervisie

Het is noodzakelijk om tussen de blokken in bij elkaar te komen in intervisiegroepen om het
geleerde in te oefenen.


Toetsing

Om in aanmerking te komen voor het certificaat wordt deze opleiding afgesloten met een toetsing. De toetsing bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Deelname aan alle cursusdagen
2. Schriftelijk verslag van:
a) je eigen genogram
b) de belangrijkste dynamieken binnen dat genogram
c) het uitwerken van tenminste twee belangrijkste dynamieken uit je gezin van herkomst. Werk deze dynamieken expliciet uit naar betekenis in verleden, heden en toekomst. Ondersteun het geheel met symbolen (gedichten, tekeningen, foto’s, creatieve vormen e.d.)
d) geef aan wat de kracht en de valkuil is van deze dynamieken
e) geef aan wat jouw attitude dient te zijn om iedereen binnen het systeem waarmee jij werkt in te sluiten
f) kies een voor jou relevante context waarbinnen je bovenstaande gaat toepassen en werk dat uit
3. Aanwezigheid en deelname aan de intervisiegroep
4. Maken van contact en contract en het geven van een presentatie van ca. 30 minuten met het praktisch neerzetten van een opstelling
5. Deelname aan de plenaire feedbackronde


Praktische informatie

Data: 3/4 februari 2024, 2/3 maart, 16/17 maart, 13/14 april, 11/12 mei, 8/9 juni, 6/7 juli, 31 augustus/ 1 september, 28/29 september, 12/13 oktober

Tijd: 10.00 – 17.00 uur

Trainers: Willy van Vuuren en Diana Riepsame

Waar: Schinkelse Baan 6 in Capelle aan den IJssel

Kosten: € 2.595,- vrij van BTW. Kan in overleg in termijnen betaald worden.
Ja, ik meld mij aan….klik hier.

Liever eerst kennismaken? Dat kan op de Introductiedag. Klik hier voor meer info.


Literatuur

– Vonken van Verlangen à € 47,-, zelf aanschaffen bij de boekhandel
– De reiziger en zijn Gids, cadeau bij de opleiding (op locatie af te halen)
– Jezelf en de Ander (optioneel) door Anné Linden