Niets drukt zó zwaar op ouders,

als ongelukkige kinderen!

Kinderen?…een uitdaging!

Onder deze titel heb ik samen met Maureen van Doorn, pedagoog, een zeer speciaal cursusprogramma voor ouders en professionals ontwikkeld over opvoeden.

kinderen-een-uitdaging

En dat komt niet uit de lucht vallen! Want al in 1979 startte ik mijn eerste ouderpraatgroep aan de hand van het boek Kinderen dagen ons uit! van Rudolf Dreikurs. Gebaseerd op de ideeën van de Oostenrijkse psychiater Alfred Adler (tijdgenoot van Freud en Jung). Zijn Individualpsychologie gaat uit van gelijkwaardigheid, bemoediging en het ontwikkelen van de eigen levensstijl. Hij was met zijn visie zijn tijd vér vooruit. En gaf heel wat ouders bruikbare handvatten in de uitdagende taak die ‘opvoeden’ heet.

Bijna 40 jaar later en inmiddels grootmoeder heb ik mij de vraag gesteld: zijn de kinderen van tegenwoordig werkelijk zulke andere kinderen dan toen? Of zouden we er beter aan doen meer aandacht te besteden aan de ouder achter de opvoeder? Het versterken van de ouder zelf. Want, zo blijkt opnieuw uit recent onderzoek van C. Gravesteijn en S. Ketner van de Hogeschool Leiden, goed ouderlijk welzijn komt het opvoedgedrag en daarmee het welzijn van kinderen ten goede. Ons antwoord is dan ook volmondig: JA!

Opvoeden is voor een deel verwachtingsmanagement. Afhankelijk van de leeftijd mag je van een kind verwachten dat het bepaald gedrag vertoont, op een bepaalde manier weet om te gaan met zijn emoties en op een bepaald niveau kan nadenken en verbanden leggen. Maar ben jij bereid en in staat je flexibel op te stellen wanneer je ideeën over ouderschap en opvoeding niet overeenkomen met de werkelijkheid? Wat als jouw kind of puber zich verzet tegen jouw normen en waarden? En je enorm op de proef gesteld wordt…?!

Dit cursusprogramma bestaat uit een aantal losse cursusonderdelen die zijn toegespitst op verschillende leeftijdsgroepen. Nadat je de verplichte basiscursus hebt gevolgd, kun je instappen in elke willekeurige vervolgcursus.

Voor wie?

Voor iedereen die zich privé of professioneel met opvoeden bezighoudt en bereid is zichzelf en daarmee anderen verder te ontwikkelen.

Pedagogische visie

Wij geloven niet echt in “lastige” kinderen. Wél in ouders/opvoeders die hun rol als opvoeder (tijdelijk) onvoldoende waarmaken. Door goed ouderlijk welzijn te bevorderen creëren we de randvoorwaarden voor het welzijn van de kinderen. Kinderen die lekker in hun vel zitten, scheppen een omgeving voor zichzelf waarin ze zich gelukkig en gewaardeerd voelen. Ze zijn in staat én ze staan ervoor open om de levensvragen die op hun pad komen, op hun eigen niveau, positief, optimistisch en met vertrouwen te benaderen.

Werkvormen

Voor alle cursussen wordt gebruik gemaakt van de volgende werkvormen:

 • Tussentijdse opdrachten
 • Bewustmaken door uitwisseling
 • Het gesprek op gang brengen
 • Theorie en praktijk gaan hand in hand
 • Cursisten brengen praktijksituaties in en stellen zichzelf ter discussie

Begeleiding

Begeleiders zijn: Willy van Vuuren en Maureen van Doorn. Zij zullen (zo veel mogelijk) samen trainen.

Data en tijden:

Data: in overleg af te spreken.

Adres: Schinkelse Baan 6, Capelle aan den IJssel

Kosten: € 375,- p.p. incl. BTW en koffie/thee.(Echt)paren krijgen 10% korting op het totaalbedrag.

Aantal deelnemers: er kunnen max. 10 deelnemers per cursus meedoen.

Cursusprogramma

Basiscursus

Staat op zich; deelname hieraan is verplicht voor een van de vervolgcursussen

Doel van deze cursus is:

 • Ervaren waarom je doet wat je doet binnen de opvoeding.
 • Begrijpen waarom je kinderen doen wat ze doen.
 • Leren hoe je jouw kind het beste kunt begeleiden in hun eigen groeiproces.
 • Meer in je eigen kracht staan; als mens én als opvoeder.

Programma Basiscursus

1) Wat is opvoeden?

 • jouw definitie van opvoeden
 • wat betekent opvoeden voor jou?
 • wat wil je met jouw opvoeding bereiken?
 • wat zijn jouw normen en waarden en waar komen die vandaan?

2) ‘Wat gaat er om in dat koppie?’

 • hoe ontwikkelen kinderen zich, neuropsychologisch?
 • wat betekent dit voor de opvoeding?
 • hoe geef je hier handen en voeten aan?
 • wat neem je mee van deze informatie in je dagelijkse opvoeding?

3) ‘Als ik maar niet op mijn moeder ga lijken!’

 • wat heb ik mij voorgenomen voordat ik kinderen kreeg; wat zegt dat over mijn eigen opvoeding?
 • wat ga ik anders doen en waarom?

4) Wie ben ik als ouder

 • Een uitgebreide verkenning van de eigen normen en waarden aan de hand van een intensieve oefening: de Logische Niveaus

5) Het effect van voorgaande generatie(s) op mijn manier van opvoeden

 • mijn plek in het systeem
 • stiefouderschap
 • binding / verbinding

6) Een nieuw perspectief

 • presentatie van de cursisten
 • hoe ziet mijn pedagogische visie er nu uit?
 • wat ga ik anders doen en hoe ga ik dat aanpakken?
 • script besluit

Deze presentatie is bedoeld als integratie van de cursus. Het is daarom van belang gebruik te maken van creatieve werkvormen, zoals tekeningen, muziek, gedichten, gedroogde natuurlijke materialen, enz.

Certificaat

Indien alle avonden gevolgd zijn, de opdrachten voldoen aan onze maatstaf en de presentatie blijk geeft van integratie, geeft dat recht op een certificaat.

voor meer informatie…

Na de basiscursus is het mogelijk de volgende vervolgcursussen te volgen:

 • Het jonge kind ( 0 – 12 jaar)
 • Pubers / dienend ouderschap (12 – 18 jaar)
 • Grootouderschap

Het jonge kind

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • grenzen stellen
 • uit het oordeel blijven
 • van straffen en belonen naar corrigeren en bemoedigen
 • koester het kind in jezelf
 • in contact met het kind in jezelf; wat troostte jou, wat bemoedigde jou, wat gaf jou veiligheid, waar speelde je mee, enz.?
 • respect

Pubers / dienend ouderschap

 • grenzen stellen
 • uit het oordeel blijven
 • waarden van de opvoeder
 • overtuigingen over jezelf en het leven
 • flexibiliteitsmanagement
 • binding – verbinding (systemisch)
 • hoe geef je feedback aan je puber; hoe blijf je in gesprek?
 • schuld – onschuld
 • gekwetste ouder <  > dienend volwassen ouderschap

grootoudersGrootouders

 • grenzen stellen
 • uit het oordeel blijven
 • de kunst van het troosten en bemoedigen
 • consequent zijn
 • de regels van de ouders respecteren
 • jouw rol als grootouder; hoe belangrijk ben je voor je kleinkind…?
 • vertrouwen – wantrouwen
 • hoe ben je én autonoom én complementair aan de ouder(s)?
 • een schoondochter is anders dan een dochter!

Speciaal voor jong volwassenen (18 – 24 jaar) is er een op zichzelf staande cursus: Uit huis!…En hoe nu verder?

Aan de orde komen o.a. de volgende onderwerpen:

 • hoe zit het met mijn zelfvertrouwen?jongeren
 • heb ik een eigen mening en durf ik daarmee te komen (autonomie)?
 • wie ben ik eigenlijk (authenticiteit)?
 • wat wil ik met de talenten waar ik over beschik (outcome model)?
 • wat zijn mijn talenten en kernkwaliteiten?
 • wat is mijn visie op het leven en hoe geef ik daar vorm aan?
 • wat is mijn plek in het systeem en hoe heeft mijn systeem (o.a. gezin) mij beïnvloed?
 • wat heb ik me “wijs” laten maken, wat ben ik gaan geloven als “de waarheid” en hoe steunt of belemmert mij dat in mijn denken, doen en emoties (Logische Niveaus)?

Begeleiding: Willy van Vuuren en Maureen van Doorn

Data: in overleg af te spreken.

Adres: Schinkelse Baan 6, Capelle aan den IJssel.

Kosten: € 375,- p.p. incl. BTW en koffie/thee.

Deelnemers: max. 10 per cursus. Als deelnemer dien je gemotiveerd te zijn meer over jezelf en anderen te leren en bereid te zijn om te gaan met feedback. Zowel geven als ontvangen.

voor meer informatie…